Lỗi Could not convert Unicode Characters 23::46

Mình không khởi động được After Effects, bật lên nó cứ báo lỗi này: “After Effects Error: Could not convert Unicode Characters 23::46” Sau khi bấm OK thì nó hiện lên: “After Effrects Error: Cannot unlock an unlocked list.” và phần mềm bị crash.

Could not convert Unicode Characters 23::46

Could not convert Unicode Characters 23::46

Cách giải quyết lỗi Could not convert Unicode Characters 23::46

Bước 1: Mở Control Pannel chọn Change date, time or number formats

Lỗi After Effects Error: Could not convert Unicode Characters 23::46 21

Bước 2: Mở tab Administrative

Lỗi After Effects Error: Could not convert Unicode Characters 23::46 22

Bước 3: Chọn Change system locale …

Lỗi After Effects Error: Could not convert Unicode Characters 23::46 23

Bước 4: Tích chọn Beta: Use Unicode UTF-8 for worldwide language support

Lỗi After Effects Error: Could not convert Unicode Characters 23::46 24

Bước 5: Chọn Restart now để khởi động lại máy rồi mở lại Adobe After Effects

Lỗi After Effects Error: Could not convert Unicode Characters 23::46 25

 Adobe After Effects
Total 4 Votes:
2

Bạn không hài lòng điều gì ở câu trả lời? Hãy cho chúng mình biết nhé!

+ = Verify Human or Spambot ?

Hãy đặt câu hỏi về vấn đề bạn cần HLP hỗ trợ, giải đáp!

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?