Plugin After Effects là gì?

Plugin After Effects là một phần mềm do hãng thứ 3 tạo ra nhằm giúp cho người sử dụng AE có thể tạo được một số hiệu ứng, một số tinh chỉnh đặc biệt ngay trong phần mềm.

Mỗi một người làm về Motion Graphic hay Animation đều sử dụng một vài plugin quen thuộc. Điều này giúp họ tăng tốc quá trình làm việc, giúp tiết kiệm thời gian hơn cũng như đơn giản hóa các chức năng phức tạp

Cho dù bạn là những người dùng After Effect kỳ cựu hay là những người mới dùng AE, 3 plugin này là một bổ sung tuyệt vời cho bộ công cụ thiết kế chuyển động của bạn.

  1. Move anchor point
  2. Ease and wizz
  3. Key Fast